Privacyverklaring

TOPcursus illustratie


Doordat je gebruik maakt van onze cursussen verwerken wij een aantal van je persoonsgegevens. Hieronder vind je een overzicht.

Welke gegevens?
Bij inschrijving op de mailinglijst verwerken we je voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.
Bij aanmelding voor een cursus: je voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en je website indien aanwezig en/of account(s) op sociale media waarop je werk te zien is.

Waarom?
TOPcursus illustratie verwerkt jouw persoonsgegevens voor het afhandelen van je betaling, verzenden van onze mailings met de aankondiging van nieuwe cursussen, om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om je bijvoorbeeld te informeren over wijzigingen in onze cursussen. Je website gebruiken we om inzicht te krijgen in het werk dat je maakt teneinde je beter te kunnen begeleiden.

Hoelang?
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
Voor de mailings met nieuws over cursusaanbod: tot het moment dat je zelf aangeeft deze mails niet meer te willen ontvangen. Wil je geen mailings meer ontvangen dan kan je dit doorgeven via info@topcursusillustratie.nl en dan schrijven we je uit.
Voor inschrijving van onze cursussen: zodra je vijf jaar geen cursus meer bij ons hebt gevolgd.

Gegevensverstrekking aan derden
TOPcursus illustratie verstrekt je gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TOPcursus illustratie.

Beveiliging van je gegevens
TOPcursus illustratie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@topcursusillustratie.nl

Website
Onze website topcursusillustratie.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.