Algemene voorwaarden1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en workshops van TOPcursus illustratie.
1.2 Door de inschrijving verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.

2. Inschrijvingen
2.1 De aanmelding voor een cursus of workshop komt tot stand door het indienen van een inschrijfformulier.
2.2 Na aanmelding ontvang je binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging via e-mail.
2.3 Een inschrijving is definitief nadat je van TOPcursus illustratie een bevestiging
hebt ontvangen.

3. Annulering door de deelnemer
3.1
- Bij annulering tot 21 dagen voor aanvang van de cursus ontvang je het volledige bedrag terug.
- Bij annulering vanaf 21 dagen tot 1 dag voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld gerestitueerd.
- Bij het niet verschijnen tijdens de workshop of afmelden op de dag zelf wordt geen cursusgeld gerestitueerd.
3.2 Mocht je zelf niet aanwezig kunnen zijn kan je - in overleg met TOPcursus illustratie - een andere persoon in jouw plaats de cursus laten volgen.
3.3 Bij staken of onderbreken van de cursus is geen restitutie mogelijk van het niet genoten cursusdeel. Bij annulering wegens overmacht kan TOPcursus illustratie alsnog besluiten om je het cursusgeld geheel of gedeeltelijk terug te betalen, dit ter beoordeling van TOPcursus illustratie.

4. Annulering door TOPcursus illustratie
4.1 TOPcursus illustratie is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht. In geval van annulering worden betaalde cursuskosten gerestitueerd.
4.2 TOPcursus illustratie is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en hebt de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kostenloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 TOPcursus illustratie is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving kostenloos verplaatst naar een andere datum, of het cursusgeld gerestitueerd.

5. Betaling
5.1 Betaling vindt plaats na ontvangst van een factuur.
5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn volgt een herinnering. Wordt de factuur daarop binnen een week niet voldaan, komt de overeenkomst te vervallen en wordt je plaats zonder berichtgeving aan de eerstvolgende op de wachtlijst toegewezen.

7. Aansprakelijkheid
Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding. TOPcursus illustratie is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen die door jouzelf zijn veroorzaakt en zal eventuele schade niet vergoeden.

8. Geheimhouding
8.1 Het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopiëerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van (gedeelte van) workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. Je bent niet gerechtigd om cursusmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan TOPcursus illustratie toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Je verplicht je tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die je van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangt en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.